Lidgeld bedraagt 35€ per jaar en kan gestort worden op

bank. rek.nr        BE72 3630 3152 2616

Ga dan naar contact om formulier in te vullen , met vermelding “nieuw lid” .

Informeer bij uw mutualiteit of u een tegemoetkoming kan krijgen voor uw lidmaatschap bij een sportclub. De meeste mutualiteiten betalen een deel van uw lidmaatschap terug.

Bezorg ons dit formulier , voorzien van uw mutualiteit sticker , of ingevuld , wij zullen dit invullen en handtekenen .

Lidgelden.

Moment van inschrijven:

van 01/01 tot 31/12 van het lopende jaar = 35€ (inclusief loop Tshirt ) (nieuw lid )

van 01/07 tot 31/12 van het lopende jaar = 25€

van 01/09 tot 31/12 van het lopende jaar = 15€

van 01/11 tot het jaar dat daar op volgt 31/12   = 40€ ( inclusief loop Tshirt ) ( nieuw lid )

Het lidmaatschap loopt steeds van 1 januari tot 31 december.

Verlenging van uw lidmaatschap ,

vragen wij het jaarbedrag voor 15 december te storten op onze rekening BE72 3630 3152 2616

***Betaalde lidgelden zijn NIET terug vorderbaar***

Wanneer U lid word van onze loopvereniging gaat u akkoord met de nieuwe wet op de Privacy ( een wet die wij hoog in het vaandel dragen)

Wij danken u voor het gestelde vertrouwen in onze loopclub en wensen u een aangenaam en sportief membership.