Lid worden2021-10-12T07:41:05+00:00

Lidgeld bedraagt 35€ per jaar en kan gestort worden op

bank. rek.nr        BE72 3630 3152 2616

Ga dan naar contact om formulier in te vullen , met vermelding “nieuw lid” .

Informeer bij uw mutualiteit of u een tegemoetkoming kan krijgen voor uw lidmaatschap bij een sportclub. De meeste mutualiteiten betalen een deel van uw lidmaatschap terug.

Deze formulieren zijn verkrijgbaar op onze loopclub , kleef een sticker van uw mutualiteit ,wij vullen ze in , handtekening en stempel en binnenbrengen bij uw mutualiteit .

Lidgelden.

Moment van inschrijven:

van 01/01 tot 31/12 van het lopende jaar = 35€

van 01/06 tot 31/12 van het lopende jaar = 25€

vanaf 1/10 tot 31/12  van het lopende jaar + het jaar erna = 15€ + 35€ =50€

Het lidmaatschap loopt steeds van 1 januari tot 31 december van hetzelfde jaar.

Verlenging van uw lidmaatschap ,

vragen wij het jaarbedrag voor 15 december te storten op onze rekening BE72 3630 3152 2616

***Betaalde lidgelden zijn NIET terug vorderbaar***

Wanneer U lid word van onze loopvereniging gaat u akkoord met de nieuwe wet op de Privacy ( een wet die wij hoog in het vaandel dragen) , dat wil zeggen dat uw persoonlijke gegevens niet met derden gedeeld wordt .

Wij danken u voor het gestelde vertrouwen in onze loopclub en wensen u een aangenaam en sportief membership.