Wie zijn wij2018-11-17T16:45:06+00:00

Noordrunners zijn een in 2017 opgerichte stratenloopclub , ontstaan uit reeds drie georganiseerde noordrun’s in samenwerking met basisschool Noordland.

Wij zijn een niet competitieve stratenloopclub die voor sport en ontspanning staat , en ieder loper is welkom , beginnend loper , ervaren loper.

Intern reglement

Elk lid dat inschrijft gaat akkoord met ons intern reglement.

Wat zijn onze afspraken op de weg.

Op trainingen geld de regel samen uit samen thuis.

Bij de NOORDRUNNERS vzw kan men op een verantwoorde manier aan sport/ontspanning doen.

Er is geen minimum leeftijd voorgesteld om lid te worden van onze vereniging , doch verwachten wij van jongere leden een zekere graad van autonomie. Dat wil zeggen dat ze in staat moeten zijn om met één van onze groepen mee te kunnen lopen , en doen dit met de nodige verantwoordelijkheidszin , liefst onder begeleiding van één van de ouders , of volwassenen .

Er wordt steeds gezamenlijk gestart. Na verloop van tijd wordt er gesplitst naar verschillende afstanden, en verschillende snelheden.

Voor de trainingen worden verschillende afstanden voorzien, gaande van enkele km’s tot een ….. km . Dit steeds op maandag en donderdag start om 19.30 uur stipt , wel graag iets vroeger aanwezig zijn aub.

Is er een voetpad dan lopen we op het voetpad.

Is er geen voetpad dan lopen we aan de linker kant van de baan zodat wij het verkeer zien aankomen .

Komt er een voertuig aan , dan gaan wij netjes op één rij lopen ( weerom de linker zijde van de baan ).

Bij oversteken van de weg of kruispunten , altijd in groep , en op aangeven van begeleider , of de persoon die vooraan loopt.

Op manifestaties is het lopen in groep of op eigen kunnen.

Dan vragen wij om te wachten tot iedere loper binnen is , weer die noemer ,

Samen uit samen thuis.

Belangrijk

In de donkere periodes herfst winter worden er fluo hesjes /en of verlichting gedragen. Gezien worden is de boodschap.

Het bestuur probeert uw training zo veilig mogelijk te laten verlopen , door oa. fluo hesjes ter beschikking te stellen , maar kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen tijdens training of lopen , zeker niet wanneer onze regels niet gerespecteerd worden.

Het loopshirt van de club is verkrijgbaar aan de gangbare prijs , info via het bestuur.

Op evenementen graag ons clubloopshirt dragen aub. Verplicht dragen van ons loopshirt is bij een op voorhand gepland loopevenement ,

( zie agenda noordrunners ) .

Verzekering

Om onze leden een zo volledig mogelijke bescherming te geven in het geval dat er iets misloopt hebben we geopteerd onze groep te verzekeren , en gezocht naar de best mogelijke oplossing.  Daarom zijn wij de samenwerking aangegaan met Sporta federatie.

  • alle ongevallen tijdens het joggen , training , manifestatie (of deze uitstap nu al dan niet door onszelf is georganiseerd) en dit
  • 7 dagen op 7
  • 24 uren op 24
  • 365 dagen op 365 , vanaf de dag dat uw lidmaatschap aan noordrunners vzw betaald is.
  • Zelfs tijdens de verplaatsing van en naar loop evenementen e.d. wordt u gedekt door Sporta.
  • NIEUW & UNIEK: leden die op eigen initiatief buiten clubverband wandelen, fietsen (buiten wedstrijdverband), zwemmen, joggen, rolschaatsen, fitnessen en/of yoga doen; zijn automatisch gedekt! Zonder dat ze er iets voor hoeven te doen. Gaat in vanaf 1 januari 2017.
Meer info op de site  www.sportafederatie.be

Voor de groep start running , zullen afspraken gemaakt worden , wie wat waar.

Wij zijn een loopclub met respect voor iedereen  .

Iedereen loopt steeds op eigen verantwoordelijkheid en laat het gezond verstand ten alle tijde zegevieren. De club kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen die zich tijdens de trainingen voordoen.

Je Kan gedurende twee trainingen “gratis” mee trainen op basis van proef.

Hiervoor graag een Mailtje naar info@noordrunners.be  of ter plaatse een formuliertje invullen , denk wel proeflopers(sters) kunnen geen aanspraak maken op onze verzekering .  Door de te dure administratie kosten is dit geen haalbare kaart.

Voor onze jaarlijkse NOORDRUN en LILLO AVONDLOOP, , vragen wij onze leden , een handje toe te steken , qua organisatie en voor de NOORDRUNNERS staat er heus wat op het spel.

MANIFESTATIES EN LOPEN

Op zaterdag / Zondag en feestdagen  worden er steeds verschillende lopen georganiseerd.

Kijk op onze kalender , voor welke we eventueel willen , kunnen meelopen. Voorstellen zijn eveneens welkom . Zelfs als “last minute” . deze zullen steeds via Email verspreid worden , onderlinge afspraken kunnen ook , maar vallen buiten de noordrunners vzw.

Voor een loop via de club uit , worden de leden steeds via Email , gevraagd zich in te schrijven voor desbetreffende loop .

Loopevenementen worden enkel via Email afgesproken , er zijn te veel media , en om vergissingen te voorkomen , telt alleen de regel Email , waardoor ook de voorzitter dient verwittigd te worden.

Suggesties , opmerkingen en voorstellen zijn altijd welkom.

Tijdens de maanden juli / augustus , kan er een periode zijn , dat trainingen zonder begeleiders door zullen gaan , indien er geen vervanging is.

Iedereen heeft recht op vakantie .

Click edit button to change this text.